Noslēdzies datorgrafikas konkurss “Mans vaļasprieks, manas intereses”

Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotajā bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursā “Mans vaļasprieks, manas intereses”, kura mērķis rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, izmantojot datorgrafikas tehnikas, attēlot savus vaļaspriekus un intereses, no iesniegtiem 27 darbiem no 5 Rīgas interešu izglītības iestādēm, mūsu Centra interešu izglītības skolotājas Ainas Putniņas audzēknis Aleksandrs Šneiders ieguva 3.vietu vecuma grupā 7-10 gadi.

Sveicam un lepojamies!

417 total views, no views today

Rīgas vokālistu konkurss

Rīgas 19.vidusskolas attālināti rīkotajā Rīgas vokālistu konkursā “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu …”, kura mērķis veicināt interesi par latviešu tautas dziesmām un autoru dziesmām, kas veltītas Latvijas dabas tematikai, kā arī apzināt un veicināt sākumskolas vecuma bērnu vokāli radošo darbību, izaugsmi un attīstību, mūsu Centra Mūzikas studijas skolotājas Venetas Dubrovas audzēknēm konkursa B kategorijā Dārtai Riekstai 3.vieta un Jekaterinai Semakai Atzinība!

Lepojamies!

Paldies interešu izglītības skolotājai Venetai Dubrovai par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu konkursam!

365 total views, 1 views today

BJC ‘’IK Auseklis” pirmsskolas grupās pasākums “Miķelītis”

Saulītes apspīdēts grupās viesojās Miķelītis, lai kopā ar bērniem izzinātu rudeni, minētu mīklas un ietu rotaļās. Jautrā mūzikas pavadībā, Miķelītis uzaicināja bērnus pamieloties ar rudens veltēm.

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā –
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde. Skaistie darbiņi ienes novitāti izglītības procesā un rada izziņas interesi kā bērnos tā arī vecākos, ļauj bērniem izjust pozitīvu jaunrades pārdzīvojumu

Atveriet rakstu, lai skatītu pārējos attēlus.

467 total views, no views today

Latviešu valodas pulciņš

Interešu izglītības skolotāja Aiga Tīzenkopfa 2021. / 2022. m. g. BJC ,,IK Auseklis’’ apkaimes bērniem piedāvāts apgūt latviešu valodu. Nodarbības ir atbalsts praktiskā latviešu valodas pielietojumā, regulāras aktīvās un pasīvās valodas apjoma papildināšanas iespējas, kā […]

71 total views, 3 views today