2015. gada 9. septembris

„Juglas svētki” Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis”


Pasākums „Juglas svētki”, kura mērķis ir rosināt tuvākās apkaimes iedzīvotājus iesaistīties Centra pulciņos, sportiskās aktivitātēs, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un interešu izglītības pasākumos, kā arī popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, emocionālu nodarbi tika sasniegts.

Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis” norisinās jau 4 gadu. To finansiāli atbalsta arī RD IKSD. Svētkos Rīgas pilsētas bērni un jaunieši var iepazīties ar pulciņiem mūsu Centrā, darboties dažādās radošajās darbnīcās, redzēt mācību gada ieskaņu koncertu, kurā piedalās BJC „IK Auseklis” kolektīvi, kā arī pieteikties pulciņos jaunajam mācību gadam. Svētkus katru gadu un arī šogad apmeklēja daudz rīdzinieku. Neskatoties uz to, ka bija lietains laiks un pasākumu nācās organizēt telpās, gribētāju, piedalīties radošajās darbnīcās un iegūt nelielu pārsteiguma dāvaniņu, bija ļoti daudz. Par to svētku organizatoriem un Centra administrācijai ir patiess prieks. Centra pedagogi vienmēr ir ļoti atsaucīgi un labprāt piedalās šajos svētkos. Gan bērni un jaunieši, gan bērnu vecāki pasākumā bija gandarīti un pateicās organizatoriem par svētkiem un iespējām bērniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku.