2015. gada 19. novembris

“Latvija manā sirsniņā”

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” pirmsskolas grupās no 16.11.- 20.11. notiek dažādi pasākumi, veltīti Latvijas valsts svētkiem. ”Sienāzīšu” un ”Saulstariņu” grupas bērni sveica vecākus ar nelielu koncertu. Dejā veidojot sarkanbaltsarkano karogu, vecākus un bērnus pārņēma dažādas emocijas.

Lai veicinātu kopības izjūtas veidošanos grupu audzēkņi, vecāki un pirmsskolas skolotājas gatavoja skatu grāmatu par Latviju ”Skaista mana tēvu zeme”. Pasākuma noslēgumā no svecītēm veidojām Latviju, lai siltās liesmiņas vakarā sagaidītu vecākus.

Vērojot skolotāju un bērnu ieguldīto darbu, skaisti dziedātās dziesmas, radās vēl stiprāka pārliecība, ka esam īsti Rīgas patrioti. Mēs varam būt lepni par saviem audzēkņiem!