2015. gada 5. decembris

Uz pasākumu „Ziemassvētki Silciema ielā” aicina Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis”

10.decembrī Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis” notiks pasākums „Ziemassvētki Silciema ielā”!
Plkst.14.00 aicinām visus uz interesantām radošajām darbnīcām, kur būs arī piparkūku cepšana; tirdziņš, teātra izrāde (plkst. 16.00), un mūsu Centra audzēkņu koncerts (plkst. 17.00). Atvērta būs arī mūsu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu auzēkņu radošo darbu izstāde „Ziemas laiks”.
Gaidīsim ciemos, svētki tuvojas!
Pasākumu atbalsta RD IKSD