2016. gada 5. februāris

BJC IK “Auseklis” pirmsskolas grupas visus iepriecina ar radošo darbu izstādi “Svecītes”

Lai veicinātu kopības izjūtas veidošanos “Auseklīšu” grupas audzēkņi kopā ar vecākiem zīmēja un veidoja grāmatu “Brīnumainās svecītes”. Ik vienai uzzīmētajai svecītei, tika veltīti dzejoļi, mīklas un sakāmvārdi.
Pirmsskolas skolotājas kopā ar bērniem par mazo svecīti lasa un sacer pasakas. Dubults prieks ir tad, ja darbiņi pašu rokām gatavoti. Liels paldies vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbiņu!

Svecītei ir sava liesmiņa,
Tā ir svecītes sirsniņa.