2016. gada 7. aprīlis

BJC “IK Auseklis” pirmsskolas grupu dzimšanas diena

Kad, siltajā saulītē mostas asni zaļi,
Kad, pūpolos sapinas gaiši saules stari,
Tad dzirdam zilajās debesīs cīruļa dziesmas skaistas.

 BJC “IK Auseklis” pirmsskolas grupas 1. aprīlī atzīmēja iestādes 27. dzimšanas dienu.
Bērni piedalījās koncertā “Mežciema cīrulītis”. Skanēja dziesmas par pavasari, putniem, silto saulīti. Skatītājiem tas bija emocionāls piedzīvojums. Pēcpusdienas cēlienā visi cienājās ar garšīgo saldējumu. Bērnu acīs mirdzēja prieks.