2016. gada 26. oktobris

Karjeras nedēļa noslēgusies

Noslēdzies karjeras nedēļas pasākumu cikls ar moto “ES BŪŠU …darba tirgū”, kas ilga no 10. līdz 21.oktobrim.
Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums 10.oktobrī mūs sagaidīja ar saulainu, bet dzestru dienu. Pie Kongresu nama starts tika dots spēlei “Pilsētas medības”, bērnu un jauniešu centri organizēja radošās darbnīcas. Mūsu Centrs piedāvāja Rotu izgatavošanas darbnīcu, kur rotas veidot varēja no cernit play materiāla.
Darbnīcas vadīja skolotājas E.Mizaraite un V.Viziņa, B.Kurgane, A.Kalniņa.

Arī mūsu Centrā pulciņu skolotāji organizēja dažādus pasākumus nākotnes karjeras izzināšanai. Hanbola pulciņa skolotājs V.Volkovickis uz tikšanos ar audzēkņiem ,,Iepazīsti handbola sportu!” bija uzaicinājis ASK handbola kluba spēlētāju Ē.Brobotu, kurš pastāstīja par savām profesionālajām gaidām šajā sporta veidā.
Ādas apstrādes pulciņa meitenes skolotājas E.Mizaraites vadībā apmeklēja RDMV ādas apstrādes nodaļu, kur aizrautīgi klausījās skolotājas I.Grīnbergas stāstījumu un bija sajūsmā par skolas audzēkņu darbiem. Interesantākais bija iespēja strādāt ar ādas karsto presi, kura ādā iespiež reljefu, izmantojot speciālus metāla šablonus.
Keramikas studijas “Ripa” audzēkņi skolotājas V.Viziņas vadībā ciemojās keramikas darbnīcā “MersArt”. Bērni noklausījās interesantu stāstījumu par mālu ieguvi un keramikas rašanos senatnē. Izmēģināja strādāt ar profesionālo formu ripu un izveidoja trauciņus, kā arī apguva jaunu tehniku, kuru varēs izmantot nodarbībās.
Keramikas pulciņa audzēkņi un skolotāja L.Šenberga iepazinās ar koncertmeistara profesiju, un uzzināja kas ”klavierēm vēderā”, saprata kā veidojas skaņa, kur tā rodas. Pasākuma laikā tika izzināta profesija, par kuru pirms tam bērniem nebija nekādas informācijas. Par savu profesiju pastāstīja pulciņa audzēkņa mamma I.Šteina-Zīmele.
Mūzikālās studijas “Muzikālais moments” skolotāja V.Dubrova savus audzēkņus aizveda uz Rīgas 45.vidusskolu, kur mūziku var mācīties padziļināti. Interesanti par dziedāšanu un spēlēšanu stāstīja skolotājas Z.Grīnberga -Grundule un S.Mišķenkova. Noslēgumā skolotājas kopīgi ar bērniem nodziedāja tautas dziesmiņu ar kustībām.
Šaušanas pulciņa audzēkņi un skolotāja L.Beļikova tiksies ar šaušanas meistaru, LSPA asoc. prof. L.Saivu. Audzēkņi tiks iepazīstināti ar iespējām mācīties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Uz žurnāla ,,Burda” pārstāvniecību Latvijā dosies skolotājas P.Gorobecas audzēknes un iepazīsies ar uzņēmuma darbību, uzņēmuma pārstāvētajām profesijām saistībā ar šūšanas pulciņa specifiku.
Pie mums arī viesojās PII bērni, kuri iepazinās ar mākslinieka –noformētāja profesiju par kuru pastāstīja B. Kurgane, paši tajā iejutās pildot darba uzdevumu – plakāts. Noslegumā viņi apmeklēja Centra Minimotomuzeju.
Paldies visiem aktīvajiem pulciņu skolotājiem kuri iesaistījās karjeras nedēļas pasākumos!