2016. gada 19. novembris

“Tā zeme ir mūsu”

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” pirmsskolas grupās no 14.11.- 20.11.notiek dažādi pasākumi veltīti Latvijas valsts svētkiem. ”Staburaga bērni” un ”Auseklīšu” grupas bērni sveica vecākus ar koncertu. Skaitot dzejoļus, un dejā veidojot Latviju, vecākus un bērnus pārņēma dažādas emocijas. Ikvienā valstī ir kas tāds, kā nav citur, cilvēki, kas nes tās vārdu pasaulē, lietas un vietas, kas to padara slavenu.

Lai veicinātu kopības izjūtas veidošanos grupu audzēkņi, vecāki un pirmsskolas skolotājas gatavoja grāmatas par Latviju ”Tā zeme ir mūsu”, gatavoja Rīgas torņus, un latviešu ēdienu recepšu grāmatas. Pasākuma noslēgumā no svecītēm veidojām “Gaismas ceļu”, lai siltās liesmiņas vakarā sagaidītu vecākus.
Vērojot skolotāju un bērnu ieguldīto darbu, skaisti dziedātās dziesmas, radās vēl stiprāka pārliecība, ka mīlam savu zemi, Latviju. Mēs varam būt lepni par saviem audzēkņiem!