2017. gada 10. marts

Folkloras kopu skate BJC “IK Auseklis”

Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” 9. martā uzņēma Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skates daļas dalībniekus: „Ciguzis”, Krulla”, „Zīle” un „Rudzi”. Skate iesākas ar kopīgu dziesmu, ko meistarīgi vadīja BJC “Rīgas skolēnu pils “ Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas metodiķe Dina Liepa.
Katra folkloras kopa uzstājās ar priekšnesumu par tēmu “Zinu, zinu tēva sētu”, demonstrējot vienu vai vairākus folkloras žanrus, atbilstoši tradīcijas izpratnei, kā arī veidoja interaktīvu sadarbību ar auditoriju, kuru aicināja iesaistīties dziesmās un rotaļās. Skate bija ļoti interesanta, piesātināta ar folkloras dziedāšanu, muzicēšanu, stāstīšanu, dejošanu, rotaļām un spēlēm, kā arī ar pārsteiguma brīžiem. Bērni darbojās aizrautīgi, savstarpēji draudzīgi noslēgumā izejot kopīgu rotaļu.

Dalībniekus apbalvoja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, bet saldumus sarūpēja SIA “Rīgas piensaimnieks”.
Paldies folkloras kopu vadītājām Ievai Bērziņai, Agritai Ozoliņai, Rutai Stepiņai, kuras sagatavoja bērnus un jauniešus, paldies par prieku, pozitīvismu, ko šis pasākums ienesa mūsu Centrā!
Pārliecinājāmies, ka folkloras kopas vispusīgi attīsta bērnus!
Vecāki, iesaistiet bērnus šajos pulciņos!
Dalībnieki, kuri atbilstoši skates nolikumam veikuši uzdevumu un ieguvuši augstāko vērtējumu, saskaņā ar žūrijas lēmumu, iegūst tiesības piedalīties folkloras programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā 2017. gada maijā.
Vēlam veiksmi!