2017. gada 3. marts

Konkurss – izstāde „Daba mums apkārt. Pļava 12”

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” organizētais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Daba mums apkārt. Pļava 12” gaida savus dalībniekus!
Šī gada tēma: „Ceļteka un skudra”.
Konkursa mērķis veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas pļavu floru un faunu, rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, fantāziju, veidojot darbus vizuāli plastiskajā mākslā, izmantojot dažādus materiālus.
Dalībnieki veido 3 – dimensiju darbus vai 2 – dimensiju darbus ar reljefu vismaz 1cm - vizuāli plastiskajā mākslā.
Darbi jāiesniedz 2017. gada 27., 28. martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 BJC „IK Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīgā.
Konkursa izstāde būs apskatāma no 2017. gada 31. marta līdz 27. aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Nolikums