2017. gada 5. aprīlis

Koncerts "Mežciema cīrulītis"

Kad, siltajā saulītē mostas asni zaļi,
Kad, pūpolos sapinas gaiši saules stari,
Tad putni uz pirmo koncertu sauc.

BJC “IK Auseklis” pirmsskolas grupas 4.aprīlī atzīmēja iestādes 28.dzimšanas dienu. Bērni piedalījās koncertā “Mežciema cīrulītis”. Skanēja dziesmas par pavasari, putniem, silto saulīti un pavasara ziediem. Skatītājiem tas bija emocionāls piedzīvojums. Dziedot iestādes himnu bērnu acīs mirdzēja prieks. Dzimšanas dienas dāvanā tika pasniegta kūka.