2017. gada 11. aprīlis

Tautas deju kolektīvam "Dancītis" teicami sasniegumi skatē

III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku lielkoncerta "Trejdeviņi gaismas tilti" pārbaudes skatē 10.aprīlī, Rīgas 45.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" tautas deju kolektīvs "Dancītis" divās vecuma grupās ieguva augstāko pakāpi.

Starp 7.-9.klašu kvalifikācijas grupu Centra kolektīvs ieguva augsto 1.vietu ar vērtējumu 49.83 no 50.00 maksimāli iespējamajiem punktiem un arī Rīgā ierindojās 1.vietā Rīgā. Savukārt, 5.- 6.klašu kvalifikācijas grupā, trešie labākie starp Rīgas kolektīviem ar vērtējumu 48.83. Tautas deju kolektīva "Dancītis" Ilze Dzene ir gandarīta par sasniegtajiem rezultātiem. Sveicam ar panākumiem un lepojamies ar deju kolektīvu "Dancītis" un tā vadītāju Ilzi Dzeni!