2017. gada 26. maijs

BJC “IK Auseklis” mācību gada noslēguma koncerts

Pavasarīgās noskaņās 18.maijā Centra audzēkņi pulcējās uz 2.pusgada noslēguma koncertu, lai atspoguļotu padarīto šajā mācību gadā, savukārt, vecāki un citi interesenti, lai vērotu sagatavotos priekšnesumus.
Otrais pusgads ir tas laiks, kad var atskatīties atpakaļ un izvērtēt savus sasniegumus. BJC “IK Auseklis” vadība izvērtēja pedagogu darbu un šogad koncertā pasniedza balvas divās nominācijās. Par Centra gada mākslas skolotāju tika atzīta Vineta Viziņa un nominācijā Centra gada sporta skolotāja – Mārīte Lūse.
Pateicības saņēma arī skolotāji un audzēkņi, kuru darbi priecē izstādē “Pavasara laiks”, kura būs apskatāma vēl līdz septembrim.
Koncertā Centra audzēkņi skatītājus priecēja ar plašu priekšnesumu programmu. Skatītāji lielu sajūsmu un aplausus izrādīja šūšanas pulciņa “Satīns” defilē uznācienam. Audzēknes mācību gada laikā bija uzšuvušas skaistas kleitas, svārkus un pat arī mēteļus. Drosmīga uzstāšanās bija sporta aerobikas audzēknei, kura demonstrēja sarežģītus akrobātiskus elementus. Pirmā uzstāšanās bija sporta deju pulciņa mazajām audzēknēm Regitas Calmanes pavadībā, demonstrējot valsi. Ar citām sporta dejām skatītājus priecēja Mario Končevska audzēkņi nodemonstrējot džaivu un ča-ča-ča. Deju grīdu ierībināja tautas deju pulciņa kolektīvs “Dancītis” ar latviskām dejām, savukārt ar modernākām dejām “Mūsdienu deja un skatuves kustība” pulciņa audzēkņi. Ar saulainām dziesmām koncertu sasildīja mūzikas studijas “Muzikālais moments” atraktīvie audzēknes, bet instrumentālu baudījumu uz klavierēm sagādāja skolotājas Venetas Dubrovas sagatavotie audzēkņi.
Milzīgs paldies visiem skolotājiem un audzēkņiem par piedalīšanos koncertā!