2017. gada 26. septembris

BJC "IK Auseklis" pirmsskolas grupās Olimpiskā diena "Vingro svaigā gaisā"

Olimpiskās dienas svinīga atklāšana ar BJC “IK Auseklis” direktora uzrunu;


Kopīga vingrošana plkst.10:00, kas vienlaicīgi notiek visās norises vietās Latvijā;

Dažādas sporta aktivitātes, stafetes un spēles;

Svinīgs „Olimpiskās dienas noslēgums”, apbalvošana.

Aktivitātes mērķis bija veicināt bērnu savstarpējo sadarbību, veicināt izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Aktivitātes „Vingro svaigā gaisā „ norises laikā, tās dalībnieki piedalījās dažādās sporta spēlēs un stafetēs.

Visiem paldies par pozitīvu enerģiju, par vienreizēju atmosfēru, emocijām un atbalstu!