2017. gada 28. septembris

BJC “IK Auseklis” pirmsskolas grupās pasākums “Miķelītis bagāts vīrs”

Smiekli un jautrība pieskandināja visu pļaviņu. Pat saulīte neslēpa savu smaidīgo vaigu aiz mākoņa malas un priecīgi māja ar saviem siltajiem stariem. Kas tā par kņadu? Izrādās, tur viesojās pats Miķelis, lai kopā ar bērniem izzinātu rudeni, minētu mīklas un ietu rotaļās. Noslēgumā, jautrā mūzikas pavadībā, Miķelis uzaicināja visus klātesošos pamieloties ar rudens veltēm.
Grupa “Zemenītes” mēs protam muzicēt paši

Grupa “Taurenīši” spēlē orķestri

Bērni kopā ar vecākiem izdejo rudens deju

Grupa “Taurenīši” Vai pazīsti šo dārzeni?

Grupa “Šienāzīši” Izdancināsim lapiņas.

Grupa “Sprīdīši” un “Rūķīši”

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde. Radošās darbnīcas ienes novitāti izglītības procesā un rada izziņas interesi kā bērnos tā arī vecākos, ļauj bērniem izjust pozitīvu jaunrades pārdzīvojumu