2017. gada 11. oktobris

Konkurss – izstāde „Daba mums apkārt. Pļava 13”

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” organizētais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Daba mums apkārt. Pļava 13” gaidīs savus dalībniekus aprīlī!
Šī gada tēma: „Ezis un kaķpēdiņa”.

Konkursa mērķis veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas pļavu floru un faunu, rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, fantāziju, veidojot darbus vizuāli plastiskajā mākslā, izmantojot dažādus materiālus. Dalībnieki veido 3 – dimensiju darbus vai 2 – dimensiju darbus ar reljefu vismaz 1cm - vizuāli plastiskajā mākslā.
Uz tikšanos konkursa izstādē!