2017. gada 15. novembris

Sveiciens svētkos no pirmsskolas grupām

Es mīlu tevi, Latvija,
Vai tu to tagad dzirdi?
Es mīlu tevi, Latvija
Ar savu mazo sirdi.
Es mīlu tevi, Latvija,
Vai tu to tagad dzirdi?
Es gribu, lai tu Latvija
Kā spoža zvaigzne mirdzi.

Svētku koncertā “Mana Latvija” piedalījās visas deviņas pirmsskolas grupas. Koncertā pirmsskolnieki sumināja Latviju, ieskandinot sarīkojumu ar kopīgi nodziedātu Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!” Audzēkņi sniedza muzikālus priekšnesumus, kā arī vienojās kopīgā sadancošanā. Savukārt pirmsskolas skolotāji, vecāki un bērni bija sarūpējuši prezentācijas par Latviju, tās dabu un lielākajām pilsētām - Rīgu, Ventspili, Liepāju, Kuldīgu, Jelgavu un citām pilsētām.
Šis skanīgais pasākums rosināja ne tikai labāk iepazīt savu valsti, bet mācīja mīlēt un cienīt savu Latviju!
Sveicam bērnus, vecākus, darbiniekus Latvijas dzimšanas dienā!
Ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju.

Grupa “Staburaga bērni”

Grupa “Zemenītes”

Grupa “Sienāzīši”

Grupa”Sprīdīši”


Grupa “Saulstariņi”

Grupa “Auseklīši”


Grupa ”Rūķīši”


Grupa “Taurenīši”


Grupa “Zīļuki”