2018. gada 2. marts

Ceļazīme uz republikas konkursa “Pulkā eimu, pulkā teku” finālu nopelnīta!

Tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija 2018” Rīgas kārtā piedalījās piecas mūsu Centra mūzikas studijas audzēknes no 5 līdz 12 gadiem. Īpaši satraukta bija piecgadīgā Dārtiņa. Viņai bija jāuzstājas pašai pirmajai! Rezultāts debijai uz lielās skatuves bija negaidīts – Dārta saņēma 1. pakāpes Diplomu un “ceļazīmi” uz Republikas konkursa finālu!

Dārta Rieksta izpildīja 2 tautas dziesmas: “Pelīt’ brauc, rati čīkst” un “Jānīts’ kāpa kalniņā”.
Sapostas, tērptas iespējami tuvāk tautiskajam stilam, baltās blūzītēs, pastaliņās, katra dalībniece centās rādīt savu labāko sniegumu! 
Katrīna Žubēvica (6 gadi) izpildīja: “Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka” un “Dziedat meitas vakarā”,
Arina Mihailova (6 gadi) izpildīja: “Saule pina vainadziņ’ ” un “Gaismiņa ausa, saulīte lēca”,
Margita Sirsniņa (9 gadi) izpildīja: “Es iegāju padziedāt” un “Dzied māsiņa, skaistas dziesmas”,
Kristiāna Zukule (12 gadi) izpildīja: “Smuidra, gara es uzaugu” un “Visi putni šai zemē”.
Meitenes startēja labi un saņēma 2. pakāpes Diplomus!
Visi dalībnieki priecājās par “Kārums” sieriņiem un dāvanām!
Uz tikšanos nākamgad, šajā jaukajā un sirsnīgajā konkursā!
Par godu Latvijas simtgadei arī pārējie Mūzikas studijas audzēkņi čakli mācās latviešu tautas dziesmas!
Tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija 2018” Rīgas kārtas mērķis ir daudzveidīga, lokālās tradīcijas skaņota tautas dziesmu repertuāra apgūšana, pārmantošana un popularizēšana; dziedātāju individualitātes un muzikalitātes attīstības veicināšana; bērnu un jauniešu tautasdziesmu izpratnes un izpildījuma veidošana; bērnu un jauniešu dziedāšanas grupās veicināšana, izceļot katra dziedātāja nozīmīgumu, katras dziesmas sabalsojumu un raksturu atbilstoši tradīcijai. Konkursa uzdevums bija Rīgas labāko dziedātāju izvirzīšana tradicionālās dziedāšanas konkursa finālam un folkloras koncertprogrammas izveidei, izglītības programmas “Pulka eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā Līvānos 2018. gada 19. un 20. maijā.