2018. gada 27. aprīlis

Noslēdzas konkurss „Daba mums apkārt. Pļava13”


Konkursa izstāde atvērta no 2018. gada 5. aprīļa līdz 2. maijam!
Darbi ir skaisti, radoši un izstāžu zālē valda pavasaris un mūsu Pļava – pilna ar ežiem un kaķpēdiņām!
Laureātu apbalvošana notiks 2. maijā plkst. 16.00,
Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīgā.
Pielikumā kopējais laureātu saraksts. Būs arī pārsteiguma balvas!
Aicinām visus dalībniekus uz noslēguma pasākumu!
Gaidīsim ciemos uz izstādes slēgšanu!

Laureātu saraksts