2018. gada 11. maijs

Izskanējis un izdejots koncerts “Pavasara ritmi”


10. maijā Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” audzēkņu acis mirdzēja vairāk kā parasti, jo klāt bija noslēguma koncerts “Pavasara ritmi”, kad bija iespēja parādīt plašākai auditorijai otrajā mācību pusgadā paveikto.
Ar deju  “Draiskā polka” koncertu atklāja Ilzes Dzenes vadītais tautas deju kolektīvs “Dancītis”.  Tā kā Mātes diena tuvojas, tad visām klātesošajām māmiņām skolotājas Inesas Iļčenko audzēkne Anastasija Melkonova veltīja Raiņa dzejoli “Mīļai māmiņai”.
Skolotājas Venetas Dubrovas mazie dziedoņi priecēja ar tādām skanīgām dziesmām kā: ”Vardulēna gamma” (aut. Lolita Sauliete), “Kaķēna raizes” (aut. Andris Eniņš), “Kurmulēni” (aut. Imants Paura) un vokālā ansambļa “Stariņi” izpildījumā varēja dzirdēt dziesmu “Jautrais Rīgas tramvajiņš” (aut. Anita Rezevska).
Skolotājas Paulas Gorobecas šūšanas pulciņa “Satīns” audzēkņi paveikto demonstrēja tērpu skatē “Ar skatu vasarā”,  bija iespēja redzēt dažādus tērpus, ko iespējams izmantot gan svinīgos pasākumos, gan arī ikdienā. Mūsdienu deju studija izpildīja vairākas dejas, kas klātesošos pārsteidza ar interesantu horeogrāfiju un azartiskiem dejotājiem. Skolotājas Regitas Calmanes sporta deju dejotāji piedāvāja enerģisko deju džaivs.
Jāpiebilst, ka koncerta dienā tika vērtas durvis arī Centra audzēkņu radošo darbu izstādei “Pavasara laiks”, kas būs apskatāma Rīgā, Silciema ielā 3 līdz pat 7. septembrim.
Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem skolotājiem, kas sagatavoja audzēkņus koncertam un palīdzēja tapt radošo darbu izstādei. Īpašs paldies koncerta vadītājai Montai Skujai!

Foto: no BJC “IK Auseklis” arhīva.