Apsveicam keramikas pulciņu “Ripa” ar pirmo vietu!

Keramikas pulciņš “Ripa” skolotājas Vinetas Viziņas vadībā piedalījās Bērnu un jauniešu vizuāliplastiskās mākslas izstādē – konkursā „Mana svētku rota” no 2018. gada 27. oktobra līdz 23. novembrim. Konkursa mērķis – veicināt piederības izjūtu valstij un dot iespēju vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībniekiem parādīt savus darbus kopējā izstādē. Konkursa uzdevums – rosināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautastērpu un tā detaļām gatavojoties Latvijas simtgades svinībām; veicināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskā darba iemaņas.

Keramikas pulciņa audzēkņi pētīja tautiskās saktiņas un veidoja tās mālā.

Paldies audzēknēm par konkursa darbiņiem“Labās enerģijas krātuve” un “Mans vainadziņš”!

Konkursā pulciņš piedalījās arī ar kopdarbu “Saules meitas saktu kala” (8 audzēkņi) un ieguva 1. vietu kolektīvodarbu grupā!

Apsveicam un lepojamies!

173 total views, 1 views today