Piedalījāmies izstādē – konkursā “Miniatūra”!

No 6.novembra līdz 16.novembrim mūsu Centra keramikas pulciņi “Ripa”, Četri”, “Brīnums” un rotu izgatavošanas pulciņš “Rota” piedalījās bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā – izstādē „MINIATŪRA”

Konkursa mērķi: iepazīties ar miniatūru radīšanas vēsturi mākslā dažādās kultūrās visā pasaulē; iepazīties ar miniatūru mākslas darbu radīšanas aktualitātēm mūsdienās; sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, veidojot oriģinālus un kvalitatīvus darbus arī miniatūrā izmērā.

Konkursa uzdevumi: attīstīt pamatprasmes mākslas projektu īstenošanā; nodrošināt audzēkņiem iespēju izstādīt un prezentēt savu radošo veikumu;
sekmēt pedagogu pieredzes apmaiņu un savstarpējo sadarbību.

Strādāt bija interesanti un neparasti, jo bija jāievēro īpaši noteikumi gan darba izmēram, gan vizītkartes izmērā, un darba noformēšanā.
Esam priecīgi par darbu augsto novērtējumu!
Ieguvām vienu pirmo vietu, trīs otrās un trīs trešās vietas, kā arī atzinību!
Priecājamies par interesantajiem diplomiem un skaistajām dāvaniņām!

Paldies skolotājām: Emīlijai Mizaraitei (rotu izgatavošanas pulciņš “Rota”), Vinetai Viziņai (keramikas pulciņš “Ripa”), Ilzei Kīns (keramikas pulciņš “Četri”), Leldei Šenbergai (keramikas pulciņš “Brīnums”) par audzēkņu iepazīstināšanu ar miniatūras mākslu un sagatavošanu dalībai konkursā –izstādē!

Miniatūra ir neliels mākslas darbs – glezna, zīmējums, skulptūra, (arī skaņdarbs, literārs sacerējums u.c.). Miniatūru gleznojumi parasti ir ļoti detalizēti, miniatūru zīmējumi ir kaligrāfiski un sarežģīti, skulptūras tik maziņas, ka pat apskatāmas ar lupu.

197 total views, 1 views today