🇱🇻Mīļa mana tēvuzeme!🇱🇻

Novembra mēnesis ir Latvijas svētku mēnesis! Jau vairākus gadus mūsu Centrā ir tradīcija rīkot mākslas pulciņu audzēkņu radošo darbu izstādi “Veltījums Latvijai”!

Arī šogad Latvijas simtgades svinību ietvaros tapa skaista mākslas izstāde.

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā izstādei un nacionālas identitātes veicināšanu mācību procesā!

Lai skaisti svētki!

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā!

Mīļa mana tēvuzeme

Divu roku siltumā!

Dziļa mana tēvuzeme

Visa mūža garumā!

/K. Skujenieks/

664 total views, 1 views today