šŸ‘©ā€šŸŽØSveicam ar panākumiem mākslas konkursā ā€œOptiskā ilÅ«zija-2ā€šŸ‘©ā€šŸŽØ

Jau otro gadu piedalāmies bērnu un jaunieÅ”u mākslas, datorgrafikas un foto darbu konkursā ā€“ izstādē ā€œOptiskā ilÅ«zija 2ā€. Konkursa mērÄ·i ir: radÄ«t bērniem un jaunieÅ”iem priekÅ”statu un izpratni par optisko ilÅ«ziju dažādos mākslas novirzienos un radoÅ”os projektos; iepazÄ«ties ar populārākiem optiskās ilÅ«zijas māksliniekiem, piemēram, gleznotājiem EÅ”eru (M. C. Escher) un Oktavio Okampo (Octavio Ocampo), grafiÄ·iem Oskaru Roiterverdu (Oscar Reutersvard) un Bridžetu Railiju (Bridget Riley), instalāciju mākslinieku Leonardo Erlihu (Leonardo Erlich), ielu mākslinieku Džuliānu Bēveru (Julian Beever), fotogrāfu Ēriku Johansonu (Erik Johansson) u.c. pēc skolotāju izvēles; sekmēt mākslinieciskās darbÄ«bas pieredzi un attÄ«stÄ«t jaunrades spējas, veidojot oriÄ£inālus un kvalitatÄ«vus darbus.

Sveicam ar panākumiem mākslas konkursā audzēkņus un skolotājus:

Aneti Kronbergu ā€“ 2.vieta; skolotāja Aina Putniņa

Vjačeslavu Jodi ā€“ 3.vieta; skolotāja Aina Putniņa

Laumu Pētersoni ā€“ AtzinÄ«ba; skolotāja Aina Putniņa

Edgaru DaukÅ”tu ā€“ AtzinÄ«ba; skolotāja Aina Putniņa

EmÄ«liju KatrÄ«nu Arāju ā€“ AtzinÄ«ba; skolotāja Vineta Viziņa

Adriānu Eisaku ā€“ AtzinÄ«ba; skolotāja Ilze KÄ«ns

Alekseju Afuksenidu ā€“ PateicÄ«ba; skolotāja Aina Putniņa

Leonardu Lizumu ā€“ PateicÄ«ba; skolotāja Aina Putniņa

ElÄ«nu Melnaci ā€“ PateicÄ«ba; skolotāja Ilze KÄ«ns

Optiskā ilÅ«zija ir brÄ«numu māksla, ko rada mākslinieki, dizaineri un fotogrāfi. To raksturo vizuāli uztverami attēli un formas, kas atŔķiras no realitātes. Darbs var bÅ«t veidots plaknē, bet izskatÄ«sies telpisks vai pat kustēties. MÅ«su redze var tikt mānÄ«ta ar objektu lielumu un perspektÄ«vas izmaiņām, jo mÅ«su smadzenes interpretē to, ko mēs redzam, pēc tā, ko mēs zinām. Optiskās ilÅ«zijas radÄ«Å”anā bieži tiek izmantoti arÄ« spoguļi un gaisma. Optiskās ilÅ«zijas objekti visbiežāk pilda dekoratÄ«vo funkciju ar pārsteiguma elementiem.

Konkursu rÄ«koja Mākslinieciskās jaunrades centrs ā€œPraktiskā estētikas skolaā€ sadarbÄ«bā ar RD IKSD SJP

845 total views, 1 views today