BJC ‘’IK Auseklis” pirmsskolas grupās pasākums “Miķelītis”

Saulītes apspīdēts grupās viesojās Miķelītis, lai kopā ar bērniem izzinātu rudeni, minētu mīklas un ietu rotaļās. Jautrā mūzikas pavadībā, Miķelītis uzaicināja bērnus pamieloties ar rudens veltēm.

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā –
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde. Skaistie darbiņi ienes novitāti izglītības procesā un rada izziņas interesi kā bērnos tā arī vecākos, ļauj bērniem izjust pozitīvu jaunrades pārdzīvojumu

624 total views, 2 views today