Finišē konkurss “MOCĪŠA DARBNĪCA 15”

Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” jau 15 gadu rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu – izstādi “Mocīša darbnīca 15”!

Centrs lepojas ar savu Minimotomuzeju, un tā aizsākās konkursa cikls “Mocīša darbnīca”, aicinot veidot un konstruēt motociklus par dažādām tēmām, vēlāk aicinājām pievienoties jaunos māksliniekus grafiķus!

Ieskaties konkursa vēsturē! Būs interesanti!

Šī gada konkursa tēma ”Mocīts brauc Dizainā” aicināja konkursa dalībniekus radīt un atspoguļot savu personīgo izdomu un ideju par praktisko (utilitāro) dizainu, risinot mocīša tēmu – sadzīves lietās, interjerā, apģērbā, aksesuāros, u.c.

Paldies visiem 98 dalībniekiem, kuri piedalījās konkursā un iesniedza 88

darbus! Paldies 24 skolotājiem, kuri prata motivēt audzēkņus izdomai un darbam!

Konkursā piedalījās bērni un jaunieši šādās vecuma grupās: 1. grupa (7 – 9 gadi), 2. grupa (10 – 12 gadi), 3. grupa (13 – 15 gadi), 4. grupa (16 – 25), 5. grupa Speciālo izglītības iestāžu dalībnieki.

Visvairāk dalībnieku ir pirmajā un otrajā vecuma grupā!

Apskaties izstādi fotokolāžā!

Apsveicam konkursa dalībniekus ar labiem rezultātiem!

684 total views, 2 views today