Mazo vokālistu konkurss “Strazdulēns”

Šogad mazo vokālistu konkurss “Strazdulēns” savus dalībniekus pulcēja un klausījās attālināti 17.aprīlī. Konkursa mērķis ir sniegt iespēju mazajiem solistiem parādīt savu dziedātprasmi, veicināt audzēkņu muzikālo izaugsmi, un sekmēt pieredzes apmaiņu pedagogu starpā.
Konkursā piedalās 4 – 6 gadu jauni dalībnieki no interešu izglītības iestādēm, izpildot vienu dziesmu latviešu valodā pēc izvēles.
Dalībnieku uzstāšanos, iesūtītajos video, rūpīgi izvērtēja kompetenta žūrija pēc kritērijiem: intonatīvais skanējums, muzikalitāte, skatuves tēls, repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam un balss iespējām.
Paldies dalībniekiem no Bērnu un jauniešu centra “Laimīte”, skolotājas Natalja Jekimova un Linda Mennika; no Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja Andra Krūmiņa; no Bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils”, skolotāja Irīna Švarcbaha; no Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”, skolotāja Veneta Dubrova!
Konkursā skanēja dziesmas: “Mana Latvija” (M. Ritova), “Dzenīts kala knipu knapu” (latv.t.dz.),”Piedzīvojums” (A. Volka, J. Simbārdis), “Dzīvoju pie kundziņa” (Austriņa, latv.t.dz. vārdi), “Dziesmiņa par zirneklīti”, “Mazā, mīļā mārīte”, “Maza, maza meitenīte”(latv.t.dz.), “Taurenītis” (I. Dzenis), “Lapsa Rudenī (D. Robule), Silta, jauka istabiņa” (latv.t.dz.), “Tek saulīte tecēdama” (latv.t.dz., J. Vītola apdare), “Cīrulītis” (angļu bērnu dziesma).

Sveicam mazo vokālistu konkursa “Strazdulēns” laureātus:

Paldies skolotājām par mazo vokālistu sagatavošanu konkursam!
Paldies skolotājai Venetai Dubrovai par entuziasmu, neatlaidību un
organizatorisko darbu konkursa “Strazdulēns” tradīcijas saglabāšanā!

783 total views, 1 views today