Centra 2020.-2021. mācību gada noslēguma izstāde

Centra izstāžu zālē (Silciema ielā 3) no 12.maija līdz 8.septembrim ir atvērta kultūrizglītības pulciņu audzēkņu attālinātā darba rezultātu izstāde “Pavasara laiks, ak, šis mājsēdes laiks…!”

Sakām paldies visiem audzēkņiem, kuri uzcītīgi darbojās pulciņos attālinātā darba režīmā, vecākiem par atbalstu un Centra interešu izglītības pulciņu skolotājiem par grūto, bet ražīgo un interesanto darbu!

Izstādē apskatāmi attālinātā darba rezultāti no sekojošiem pulciņiem:
Datorgrafikas pamatu pulciņš / interešu izglītības skolotāja Aina Putniņa; Animācijas pulciņš / interešu izglītības skolotāja Aina Putniņa;
Rokdarbu pulciņš “Zīmē, līmē, veido” / interešu izglītības skolotāja Dace Brasliņa;
Vizuālās mākslas pulciņš “Zīmulīši” / interešu izglītības skolotāja Emilija Mizaraite;
Rotu izgatavošanas pulciņš “Rotas” / interešu izglītības skolotāja Emilija Mizaraite;
Ādas apstrādes pulciņš “Ādiņas” / interešu izglītības skolotāja Emilija Mizaraite;
Keramikas pulciņš “Ripa” / interešu izglītības skolotāja Vineta Viziņa
Keramikas pulciņš “Četri” / interešu izglītības skolotāja Ilze Kīns;
Keramikas pulciņš “Brīnums” / interešu izglītības skolotāja Lelde Bonde Papīra plastikas pulciņš / interešu izglītības skolotāja Nora Romana;
Vizuālās mākslas pulciņš “Palete” / interešu izglītības skolotāja Nora Romana;
Vizuālās mākslas pulciņš / interešu izglītības skolotāja Gunta Liepa;
Stikla apstrādes pulciņš “Stikliņi” / interešu izglītības skolotāja Inita Kārkluvalka;
Rokdarbu pulciņš “Čaklie pirkstiņi” / interešu izglītības skolotāja Inita Kārkluvalka.

Izstādē apskatāmi arī pedagogu veidotie darba materiāli: darba lapas, tematu atseguma lapas, uzdevumu paraugi, uzskates materiāli, vingrinājumu piemēri, atgādnes – tas ir metodiskais materiāls, kur var smelties idejas un radīt jaunus risinājumus! Laba pieredzes apmaiņa!

Šajā, attālinātā darba laikā, nācās meklēt dažādus risinājumus, ievērot piesardzības pasākumus, apgūt un paaugstināt savas digitālas kompetences, īpaši plānot savu laiku, veidot jaunu skatījumu par mācībām, darbu, vidi gan audzēkņiem, gan skolotājiem.

SAULAINU VASARU UN TIEKAMIES 2021.-2022. MĀCĪBU GADĀ!

543 total views, 1 views today