“Lai rīb zeme dancojot”!

2022.gada 28.maijā DA “Dancītis” izdejoja savu,
divu gadu loloto lielkoncertu “Lai rīb zeme dancojot!”

Šis lielkoncerts tika veidots kā vienots deju uzvedums ar iestudētiem uznācieniem, nogājieniem, vairāku grupu kopīgu sadejošanu, mijoties vienai dejai ar nākamo, un dažādu dalībnieku vecumu sadejošanu vienā kopīgā dejā!
Vecākās grupas dejotāji prasmīgi ieveda deju pasaulē arī pašus mazākos, kuriem šis bija pirmais lielkoncerts mūžā!

Koncertā tika izdejoti daudzi jauniestudējumi! Viens no tiem bija atklāšanas deja “Jauni laiki”, kurā rādījām īsas ainas no attālinātā darba procesa daudzu mēnešu garumā. Dziesmas teksts un dejas horeogrāfija ir DA “Dancītis” mākslinieciskās vadītājas Ilzes Dzenes autordarbs un sadarbībā ar izcilu komponistu Jēkabu Nīmani deja tika pie īpaši šim notikumam radītas mūzikas un iedziedājuma!

Šajā lielkoncertā pirmo reizi tika izdejotas arī Dancīša skolotājas Andas Vīnbergas divu deju veidotas horeogrāfijas!

Neskatoties uz ilglaicīgajiem pandēmijas ierobežojumiem, mūsu ansambļa dejotāji spēja paveikt izcilu darbu, lai parādītu nezūdošo dejotprieku
un savu dejojumu izpildītu augstā mākslinieciskā līmenī!

Koncerts tapa neatlaidīga un ilgstoša darba rezultātā, divu gadu garumā, no kuriem gandrīz 9 mēneši tika vadīti attālinātajā mācību darbā,
kas nebija viegls ne audzēkņiem, ne pedagogiem.

DA “Dancītis” audzēkņi apgūst ne tikai dejas mākslu , bet arī krietnu devu labo manieru. Vissvarīgākā lieta dalībniekam ir disciplinētība, atbildība, savstarpēja cieņa gan pret pedagogu, gan audzēkņu vidū, atbildība par saviem vārdiem un darbiem, sadarbības prasmes gan vienaudžu vidū, gan ar cita vecuma dejotājiem Mūsu dejotāji darba procesā iegūst iemaņas ātri reaģēt jebkurā uzdevumā un situācijā uz skatuves, pielāgoties partnerim, stipru atmiņu un spēju ātri manipulēt ar savu ķermeni deju dažādībā! Iegūst pašpārliecību par savām prasmēm ne tikai dejojot, bet arī dziedot!

Esam lepni būt tie kas esam – DA “Dancītis” lielie un mazie dejotāji!

Skatuves kultūra, cieņa pret tautas deju un Latviešu tautas tērpu ir
mūsu dejotāju goda lieta!

Paldies maniem audzēkņiem par raito deju soli
un vecākiem par atbalstu, atsaucību!

DA “Dancītis” mākslinieciskā vadītāja Ilze Dzene.

Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” lepojas un sveic DA “Dancītis” māksliniecisko vadītāju Ilzi Dzeni, deju skolotāju Andu Vīnbergu
un komponistu Jēkabu Nīmani!

Skaists, skanīgs, košs un vienots lielkoncerts “Lai rīb zeme dancojot!”

434 total views, 1 views today