Angļu valoda

Interešu izglītības pulciņa skolotāja Ieva Kļaustiņa.

Angļu valodas pulciņā darbojas bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Nodarbības tikai Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” pirmskolas grupām.

Daudziem bērniem tā ir pirmā sastapšanās ar angļu valodu. Rotaļājoties, spēlējot spēles, dziedot dziesmas, skaitot skaitāmpantus, krāsojot, zīmējot, bērni iepazīstas ar tēmām, kas attiecas uz sevi, ģimeni, lietām un parādībām mums apkārt, gūst pirmos priekšstatus par angļu valodu, mācās un nostiprina valodas vārdu krājumu, attīsta runas un klausīšanās prasmes, kā arī pilnveido savas radošās spējas.

(Mežciema ielā 41)