Kultūrizglītība

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla:

Vizuālās mākslas pulciņš “Palete”
Vizuālās mākslas pulciņš “Zīmulīši”
Vizuālā mākslas pulciņš
Keramikas pulciņš “Ripa”
Keramikas pulciņš “Četri”
Keramikas pulciņš “Brīnums”
Kokapstrādes pulciņš
Ādas apstrādes pulciņš “Ādiņas”
Rotu izgatavošanas pulciņš “Rotas”
Šūšanas pulciņš “Ātrā adatiņa”

Dejas:

Tautas deju kolektīvs “Dancītis”
Mūsdienu deja un skatuves kustība

Mūzika:

Mūzikas studija “Muzikālais moments”

Radošās industrijas:

Animācija
Stikls. Vide. Māksla. “Stikliņi”
Keramika. Dizains. Tehnoloģijas