Kultūrizglītība

Ādas apstrādes pulciņš “Ādiņas”

Animācija

Datorgrafikas pamati

Keramikas pulciņš “Brīnums”

Keramikas pulciņš “Četri”

Keramikas pulciņš “Ripa”

Kokapstrādes pulciņš

Mūsdienu deja un skatuves kustība

Mūzikas studija “Muzikālais moments”

Netradicionālie rokdarbi

Papīra plastikas pulciņš

Rokdarbu pulciņš “Čaklie pirkstiņi”

Rotu izgatavošanas pulciņš “Rotas”

Stikla mākslas studija

Šūšanas pulciņš “Satīns”

Tautas deju kolektīvs “Dancītis”

Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas pulciņš “Palete”

Vizuālās mākslas pulciņš “Zīmulīši”