Mūzikas studija “Muzikālais moments”

Interešu izglītības skolotāja Veneta Dubrova.

Esam dažādi – 3 līdz 21 gadu veci un runājam gan latviešu, gan krievu valodā. Tomēr mūs visus vieno dziedāt uz spēlēt prieks!
Studijas dalībniekus var redzēt un dzirdēt gan Centra pasākumos, gan dažāda mēroga festivālos un konkursos. Gadiem krātā veiksmīgā skatuves pieredze mudina neapsīkt un pilnveidoties.
Muzicēšana grupā neizslēdz iespēju pieteikt sevi arī kā solistu.
No 6 gadu vecuma dziedāšanu var papildināt ar attīstošo klavierspēli.

„Mēs ejam uz zemi, ko par mūziku sauc!”