Tautas deju kolektīvs “Dancītis”

Interešu izglītības skolotājas Ilze Dzene un Anda Vīnberga.

Tautas deju kolektīvā “Dancītis” darbojas dažāda vecuma audzēkņi:

  • pirmsskolas tautas deju kolektīvs;
  • 1.-2.kl. tautas deju kolektīvs;
  • 3.-4.kl. tautas deju kolektīvs;
  • 5.-6.kl. tautas deju kolektīvs;
  • 7.-9.kl. tautas deju kolektīvs;
  • 10.-12.kl. tautas deju kolektīvs.

Dejas lomas galvenie uzdevumi – iemācīt redzēt, mīlēt un pašam radīt skaisto.
Apgūstot deju, bērns iemācās pārvaldīt savu ķermeni, saskaņot savas kustības ar mūziku, izturēties ar cieņu pret partneri, kā arī uzlabo stāju.
Dejošana palīdz attīstīt arī tādas rakstura īpašības kā – pienākuma izjūtu, pacietību , patstāvību, kolektīva izjūtu, komunikabilitāti, disciplīnu.

Tautas deju kolektīvs “Dancītis” dibināts 1975. gadā. Tā dibinātāja ir horeogrāfe, deju skolotāja Uldze Dzene. No 2014. gada janvāra mākslinieciskās vadītājas un deju pedagoga amatu pilda Ilze Dzene. Kolektīva 41 gada pastāvēšanas laikā ir nomainījušās neskaitāmas dejotāju paaudzes, izskoloti ļoti daudz izcilu dejotāju.

Kolektīvs visā pastāvēšanas laikā aktīvi piedalījies visos Dziesmu un Deju svētkos, uzstājies dažādos Latvijas novados, tuvu un tālu pasaulē. Ik gadu 2 reizes “Dancītis” dejotāji priecē skatītājus ar lielām un krāšņām koncertprogrammām, koncertuzvedumiem. Piedalās dažāda mēroga pilsētu un Valsts pasākumos.

Gadu no gada savas darbības laikā popularizē latviešu tautas etnogrāfisko un skatuvisko deju.

Deju kolektīvu pozitīvā ietekme ir ilglaicīga un rosina dalībniekus tās īstenošanās laikā iegūtās prasmes pilnveidot turpmākajā dzīvē.

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kustība ir mērķtiecīgi vērsta darbība kvalitatīva mākslinieciska rezultāta – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki – sasniegšanai. Šie svētki veicina dalībnieku kultūrizglītību , latvisko audzināšanu un iesaistīšanos kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un nodrošina tradīciju pārmantošanu.