Vizuālās mākslas pulciņš “Palete”

Uzņem audzēkņus no 6 līdz 24 gadiem.

Interešu izglītības skolotāja Nora Romana.

Nodarbību laikā audzēkņi attīsta zīmēšanas un gleznošanas iemaņas, veido grafiskus darbus monotipijas un kartongriezuma tehnikās, glezno ar akvareli un guaša krāsām. Audzēkņi apgūst  glezniecības tehnikas, krāsu attiecības, kompozīcijas pamatus, cilvēku un dzīvnieku atveidošanu. Darbi bieži tiek veidoti ilgāku laiku – vairākas nodarbības pēc kārtas. Nodarbību laikā tiek pievērsta uzmanība dabas daudzveidībai. Laiks tiek veltīts arī mākslas izstāžu apmeklējumiem.Pulciņa dalībnieki gūst labus panākumus interešu centra organizētajos pasākumos.

Gleznošana relaksē un nomierina, sniedz pozitīvas emocijas.

Krāsas rotā mūsu dzīvi tā pat kā puķes dārzu.