Nodarbības

Sekojiet līdzi izmaiņām visa semestra laikā!

Pulciņi sadalīti pa nozarēm:
  • kultūrizglītība,
  • sporta interešu izglītība
  • citas izglītības programmas.
Izvēlieties attiecīgo pulciņu nozari un klikšķiniet, lai lejupielādētu nodarbību sarakstu
Excel (.xlsx) formātā.

Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla = Zīmēšana, Keramika, Kokapstrāde, Stikla apstrāde, Ādas apstrāde, Šūšana, Netradicionālie rokdarbi,
Rotu izgatavošana

Kultūrizglītība, Dejas = Tautas deja, Mūsdienu deja, Ritmika

Kultūrizglītība, Radošās industrijas = Datorgrafika, Animācija

Kultūrizglītība, Teātris

Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidiVieglatlētika, Bokss, Grieķu – romiešu cīņa, Orientēšanās, Lēkšana uz batuta, Sporta dejas, Sporta aerobika, Vispusīgā fiziskā sagatavotība, Atlētisms, Šaušana

Sporta interešu izglītība, Tehniskie sporta veidi = Spīdvejs, Motosports