Improvizācijas teātris

Improvizācijas teātris ir teātris, kurā nav jāmācās no galvas teksts – izrādēs nekas netiek sagatavots iepriekš un pats improvizators, uzejot uz skatuves, nezina, kāds būs rezultāts. Tiek izmantotas dažādas etīžu tehnikas, piemēram, vienam no aktieriem jāuzmin, kādi personāži pie viņa ieradušies uz dzimšanas dienas svinībām, ir etīdes, kurās katram improvizatoram jāspēlē ar citām, īpaši pastiprinātām, emocijām. Lai iesaistītu skatītājus, izrādes vadītājs lūdz ieteikumus –  skatītāji var paši izdomāt, kādas attiecības ir tēliem uz skatuves, kādas rakstura īpašības viņiem piemīt, kur notiek etīdes darbība.
Improvizācijas teātra nodarbībās audzēkņi izkopj savu ķermeni, runas prasmes, apgūst aktiermeistarības pamatus, mācās strādāt komandā un veido prasmes publiski uzstāties. Improvizatori trenē spontanitāti un reakciju, veicina iztēli un attīsta spēju domāt ārpus robežām – mācās risināt situācijas netradicionālos veidos.
“Ja tev ir laba ideja, atver savu muti un pasaki ko citu.” Kīts Džonstons