Individuālā klavierspēle

Pulciņa skolotāja Veneta Dubrova

Individuālajā klavierspēle uzņem bērnus no 7 gadu vecuma, bet klavierspēli var mācīties arī pusaudži un jaunieši. Interesenti apgūst daudzveidīgu repertuāru, ņemot vērā arī audzēkņu vēlmes un muzikālos dotumus. Labākie un aktīvākie jaunie pianisti piedalās Mūzikas studijas koncertos, sekmīgi startē festivālos un dažādos konkursos pilsētā un valstī. Esam pazīstami amatierpianistu festivālā – konkursā „Mažors”, kas notiek Jūrmalā un spēlējam arī mūsu Centra rīkotajā festivālā „Kad Mārtiņrozes zied”.

Spēlējam, jo zinām: klavierspēle ir lielisks intelektuālo spēju un emocionalitātes attīstīšanas līdzeklis. Tāda ir melnbalto taustiņu vara! Nāc, mācies spēlēt klavieres, baltās klavieres… Tevi aicina…