Nodarbības

Nodarbību saraksts Silciema ielā
Nodarbību saraksts Mežciema ielā
Nodarbību saraksts ārpus Centra telpām
Nodarbību saraksts peldbaseinā pirmsskolas grupām
Nodarbību saraksts peldbaseinā skolas grupām