Nodarbības

Informācija par 2017./2018. m. g. Centra interešu izglītības pulciņu darbību no 2017. gada 28. augusta