Ritmika

(Mežciema ielā 41)

Pulciņa skolotāja Anete Augštikalne

Mūsdienu bērniem, it īpaši pirmsskolas vecumā, ir nepieciešams regulāri veikt fiziskās aktivitātes. Ritmikas nodarbības palīdz bērnam attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas un radošās izpausmes. Nodarbībās bērni iegūst lielāku kustību drošību, koordinācijas un līdzsvara spējas, kas noder kā personības attīstībā tā arī komunikācijā.
Ar kustību bērns mācās stāstīt par sevi, savām izjūtām, formulēt un izteikt savu viedokli. Tāpēc ritmikas nodarbības ir ļoti nepieciešamas bērniem!