Robotika

Robotikas pulciņš ir iespēja aizraujošā veidā paralēli apgūt elektronikas pamatus un programmēšanu valodā "C".

Robotikas pulciņā zēni un meitenes jau no 10 gadu vecuma mācās paši veidot elektroniskās shēmas, izmantot gaismas diodes, dažādus sensorus un motorus. Bērni raksta programmas mikrokontrolierim, kas apstrādā no pogām un sensoriem saņemtos signālus un vada "datoriņam" pieslēgtos elementus, radot gaismas efektus, skaņas signālus un kustības.

Robotikas pulciņā tiek izmantoti "Arduino starter kit" komplekti, kas nodrošina vienkāršu, plaukstas lieluma datoru ar plašu klāstu tam pieslēdzamu detaļu. Šie komplekti sniedz iespēju arī bez elektronikas un programmēšanas priekšzināšanām izgatavot pirmo elektronisko iekārtu. Nodarbībās skolēni izgatavo interaktīvus luksoforus, digitālus termometrus, elektroniskas klavieres un pat elektroniskas spēles. Mācību gada beigās pulciņa audzēkņi apgūtās zināšanas izmanto gala projektā - īsta robota būvē un programmēšanā.