Sporta dejas

Sporta deju nodarbībās bērni ne tikai apgūst ritmikas un sporta deju pamatus, bet arī izkopj stāju, kas ir svarīgi visai dzīvei. Apmeklējot nodarbības uzlabojas vispārējā fiziskā sagatavotība, tiek attīsta koordinācija. Bērni apgūst uzvedības kultūru, kļūst arī komunikablāki un satiek jaunus domubiedrus.
Nodarbībās tiek apgūti pamati gan Standartdejām, gan Latīņamerikas deju soļi. Bērniem ir iespēja uzstāties svinīgos pasākumos un sasniedzot attiecīgu līmeni arī sacensībās.
Sporta dejas notiek pirmdienās un trešdienās skolotājas Regitas Calmanes vadībā. Dejotāji sadalīti divās vecuma grupās- no 5 līdz 7 gadiem un no 8 līdz 10 gadiem.