Sporta dejas

Pulciņa skolotājs – Mario Končevskis

  • Sporta deju apguvi bērniem no 5-12 gadu vecumam.
  • Bērni apgūs sporta dejas(sambu, ča-ča-ča, džaivu, lēno valsi, kvikstepu) ritmikas elementus, stāju veicinošos vingrojumus, modes dejas.
  • Dejas lieliski attīsta stāju, koordināciju, psiholoģisko noturību, vispārējo fizisko sagatavotību.
  • Pēc izvēles bērniem ir iespēja piedalīties deju skatēs un sporta deju sacensībās.
  • Deju nodarbības ir lieliski pavadīts brīvais laiks