Vispārējā fiziskā sagatavotība

Vispārējā fiziskā sagatavotība ir pamats bērna tālākai fiziskai attīstībai un ir būtiskā kustību prasmju veidošanai.

Šajās nodarbībās apgūsim dažādu sporta veidu pamatus, uzlabosim vispārējās fiziskās spējas (ātrumu, lokanību, koordināciju, līdzsvaru, izturību), spēlēsim dažādas sportiskas spēles, mācīsimies savā starpā sadarboties, kā arī piedomāsim pie pareizas stājas attīstības.

Veselā miesā - vesels gars!

Skolotājs Fiziskā sagatavotība
Vita Duļbinska Vispārējā fiziskā sagatavotība
Viktors Bite Vispārējā fiziskā sagatavotība boksam
Zane Otersone Vispārējā fiziskā sagatavotība sporta aerobikai
Vitālijs Volkovickis Vispārējā fiziskā sagatavotība handbolam