Peldbaseins

Būsim draugos ar peldēšanas sportu!

Sengrieķu filozofs Platons par izglītotiem cilvēkiem uzskatījis tos, kuri pratuši rakstīt, lasīt un… peldēt.

No 1997. gada BJC „IK Auseklis” darbojas peldbaseina komplekss. Pedagogu kolektīvs uzkrājis lielu pieredzi bērnu peldētapmācībā.

Pie mums bērni apgūst peldētprasmes pamatus deviņās PII grupās, sākot no 3 gadu vecumu. Centrs veic obligāto peldēšanas apmācību Rīgas pilsētas skolu 2. klašu audzēkņiem. Papildus tiek organizēta apmācība 18 abonementu grupās bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam.

Peldētapmācības skolotāju galvenais uzdevums ir palīdzēt bērniem jau agrā bērnība sadraudzēties ar ūdens vidi, lai nebaidītos no tās, iepazīstināt viņus ar bīstamām situācijām uz ūdens, mācot izvairīties no tām. Nodarbību galvenais mērķis ir veicināt bērnu vispusīgu fizisko attīstību, stiprināt veselību un norūdīties. Mēs mācām audzēkņiem peldēšanas pamatus kraulā uz krūtīm un kraulā uz muguras, lai viņi varētu nopeldēt 25m distanci brīvā stilā.

Aicinām izmantot iespēju!