Pirmsskola

Pirmsskolas grupas “Saulstariņi” ikdiena Mežciema ielā 41

Pirmsskolas grupas Mežciema ielā 41, Rīgā, LV-1079

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Mežciema ielā 41 darbojas sešas pirmsskolas grupas: Sprīdīši; Zemenītes; Staburaga bērni; Saulstariņi; Zīļuki; Rūķīši, kas realizē valsts licencētu pirmsskolas izglītības programmu Nr. 01011111.

Centra mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. Mācību process, kas balstīts uz vērtībām ir vērsts uz mācīšanos iedziļinoties, līdzvērtīgu visu caurviju prasmju, izpratnes un mācību jomās attīstību, un ieradumu veidošanos. Mācību organizācijas forma ir bērna rotaļnodarbība visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību. Bērni izzina pasauli, nostiprina vērtību izpratni, sporto un svin gadskārtu svētkus – Zinību dienu, Gadskārtu ieražu svētki, Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, Lieldienas, Mātes dienu, izlaidums u.c. Bērniem ir iespēja apgūt peldētprasmi un apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus.

Pirmsskolas grupās:

  • Radīsim drošu vidi, lai praktiskās darbības rezultātā iesaistot visas mūsu maņas, iepazītu apkārtni, dabu, priekšmetus un pasauli;
  • Nodrošināsim atbilstošus apstākļus bērna aktīvai un netraucētai kustību attīstībai, kas ir komplekso spēju attīstības pamats;
  • Mācīsimies būt pozitīvi pret sevi, līdzcilvēkiem, ģimeni un apkārtējo vidi, saprast savas emocijas un daudzveidīgās darbībās apgūt matemātiskos priekštatus, klausīšanās un runāšanas prasmes.
  • Palīdzēsim bērniem izteikt sevi radošā darbīgā, kārtīgā, attīstošā un drošā vidē. Rosināsim iniciatīvu vērot un mācīties, un pašam izdarīt savus secinājumus.

Veidosim ikdienu krāsainu un pozitīvu! Sadzirdēsim viens otru!