Ritmika

Interešu izglītības skolotāja Anete Augštikalne.

Mūsdienu bērniem, it īpaši pirmsskolas vecumā, ir nepieciešams regulāri veikt fiziskās aktivitātes. Ritmikas nodarbības palīdz bērnam attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas un radošās izpausmes. Nodarbībās bērni iegūst lielāku kustību drošību, koordinācijas un līdzsvara spējas, kas noder kā personības attīstībā tā arī komunikācijā.

Ar kustību bērns mācās stāstīt par sevi, savām izjūtām, formulēt un izteikt savu viedokli. Tāpēc ritmikas nodarbības ir ļoti nepieciešamas bērniem!

(Mežciema ielā 41)

Nodarbības tikai Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” pirmsskolas grupām.