Sporta dejas

Interešu izglītības skolotāja Regita Calmane.

Sporta deju nodarbībās bērni ne tikai apgūst ritmikas un sporta deju pamatus, bet arī izkopj stāju, kas ir svarīgi visai dzīvei. Apmeklējot nodarbības uzlabojas vispārējā fiziskā sagatavotība, tiek attīsta koordinācija. Bērni apgūst uzvedības kultūru, kļūst arī komunikablāki un satiek jaunus domubiedrus.