Vizuālā programmēšana

Vizuālās programmēšanas pulciņš ir iespēja iemācīties programmēt jau pirmajās klasēs, jo programmēšanas apguvei tiek izmantota ļoti vienkārša vizuāla (netekstuāla) programmēšanas vide Scratch.

Programmēšana valodā Scratch ir ļoti vienkārša, jo audzēkņiem nav pašiem jāraksta programmas kods, bet jāizmanto jau gatavi darbību bloki, kas sakārtoti pa kategorijām, piemēram, kustību, izskata, vadības, notikumu, novērošanas, datu un citi bloki. Ar ciklu, zarošanos un mainīgo palīdzību ir iespējams vadīt dažādus jau gatavus vai paša uzzīmētus tēlus un objektus.

Programmēšanas valodā Scratch var veidot animētus stāstus, mācību materiālus un spēles. Programmēšanas vide ir tulkota latviešu valodā, bet pastāv iespēja izmantot arī versiju angļu valodā. Mācību darbs notiek tiešsaistes režīmā. Tas nozīmē, ka audzēkņi izveido savus lietotāja kontus Scratch interneta vietnē un nodarbībā iesākto programmu var pabeigt mājās, kā arī parādīt vecākiem. Vizuālās programmēšanas pulciņš ir piemērots bērniem no 10 gadu vecuma.